SkAS - Slovenská akustická spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 


Slovenská akustická spoločnosť bola založená  30. 11. 2012, na základe dohody viacerých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou merania, znižovania a hodnotenia zvuku a vibrácií .
Ustanovujúce valné zhromaždenie schválilo stanovy Spoločnosti a zvolilo orgány Spoločnosti.


Hlavným poslaním
Spoločnosti je:
- rozširovať poznatky získané v oblasti výskumu, vývoja a praxe a získavať vedeckých a  odborných pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu odborov akustika a vibrácie na Slovensku,

- organizovať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné odborné akcie,

- spolupracovať s domácimi a zahraničnými subjektami  v odboroch akustika a vibrácie,

- p
rispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov, vydávať odborné publikácie a materiály, aktívne podporovať vzdelávanie a odbornú spôsobilosť v odboroch akustika a vibrácie,
- svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a odbornej práci;
podporovať a iniciovať vedecké a výskumné aktivity členov Spoločnosti,
- vyvíjať legislatívnu, konzultačnú, znaleckú a normalizačnú činnosť;
spolupracovať s orgánmi zodpovednými za tieto činnosti.


Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
p
ozýva všetkých do májovej vedeckej kaviarne 25. mája 2017 v CVTI SR v Bratislave,
v ktorej sa bude diskutovať na tému
Ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?
o tom, akú úlohu hrá v našom živote ticho a zvuk, ako funguje akustická pamäť a prečo je počúvanie také dôležité pri vyučovaní.
Dozvieme sa tiež, ako človek zvuk lokalizuje a ako sa nevidiaci ľudia v priestore orientujú na základe akustickej informácie.Rada SkAS pozýva všetkých členov SkAS na
Valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční
dňa 6.6.2017 (utorok) o 16:00 v Kočovciach, na pôde  
Učebno-rekreačného zariadenia Stavebnej fakulty STU, Kočovce 1, 916 31Kočovce (kaštieľ).

Valné zhromaždenie sa uskutoční v 1.deň konferencie Akustika a vibrácie 2017.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky