Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program 6. ročníka konferencie

5. jún 2018

09:00

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

10:00

10:
15

10:30

10:4511:
00

Automatické rozpoznávanie slovenských nárečí na základe akustických modelov
Sakhia DARJAA, Róbert SABO, Marián TRNKA, Milan RUSKO, Gabriela MÚCSKOVÁ
Okamžité vplyvy hluku na organizmus človeka
Ervin LUMNITZER, Anna YEHOROVÁ, Beata HRICOVÁ
Experimentálna dynamická analýza účinkov dopravnej seizmicity na historickú stavbu

Katarína KRKOŠKOVÁ, Daniel PAPÁN, Zuzana PAPÁNOVÁV
Vzduchová nepriezvučnosť stropov
Martin HOŤKA

/
PRESTÁVKA / KÁVA / ČAJ /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Ing. Milan KAMENICKÝ

11:15

11:30

11:45

12:0012:15

Návrh akustických úprav pre zvýšenie zvukovej izolácie stien – apartmánový dom Trnava
Dušan DLHÝ, Júlia ZRNEKOVÁ

Vzduchová nepriezvučnosť obvodového plášťa
Marek TAŠKA, Jozef ZAJAC, Ivan DREVENÝ

Obvodové plášťe budov. Akustické vlastnosti. Výsledky laboratórnych meraní
Peter ZAŤKO, Dušan DLHÝ
Frekvenčné parametre numerických modelov geologického prostredia a asfaltobetónovej vozovky v súvislosti
s technickou seizmicitou

Daniel PAPÁN, Zuzana PAPÁNOVÁ

/ OBED /


Chairman

W O R K S H O P
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

13:15


15:00

Návrh zásad merania a posudzovania  dopravného hluku
Milan KAMENICKÝ, Peter ZAŤKO

/ PRESTÁVKA/ KÁVA / ČAJ /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A   S P O L O Č N O S T Í
Ing. Martin HOŤKA, CSc.

15:15

1
5:30

Odhlučnění deskami WOLF - jak desky fungují, možnosti použití, skladby
Vojtěch JEDLIČKA
PCDM – Tlumení hluku a vibrací
Tomáš MOTAL

Členovia SkAS

Valné zhromaždenie SkAS

15:45

16:00

Nečlenovia SkAS

18:00

Prezentácia

Valné zhromaždenie

/ VOĽNÝ PROGRAM /

/ VEČERA / SPOLOČENSKÝ VEČER /

6. jún 2018

09:30

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  S P O L O Č N O S T Í
Ing. Peter ZAŤKO

10:00

10:
15

10:
30

10:45


11:00

"Vidíme, čo počujete" - nový produktový rad Rockfon dB
Igor SLÁVIK
Účinné zamedzenie prenosu vibrácií prostredníctvom ich pružného uloženia

Jozef ŽÁČIK, Miroslav ŽÁČIK
Systémové riešenia Knauf na ochranu pred hlukom
Juraj SLEZÁK
Riešenia Rigips v stavebnej akustike súčasnosti
Juraj MLYNARČÍK

/ PRESTÁVKA / KÁVA / ČAJ /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  S P O L O Č N O S T Í
Ing. Peter Petrák, CSc.

11:15

11:30

11:45


12:00

12:30

PSonSat s.r.o. - prvky pre akustiku
Jíří OLŠA
Prístroje na meranie zvuku a vibrácií
Milan KAMENICKÝ
Novinky z kongresu EURONOISE 2018
Milan KAMENICKÝ

/ DISKUSIA A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONFERENCIE /

/ OBED /

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky