Slovenská akustická spoločnosť
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program 5. ročníka konferencie

6. jún 2017

09:00

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

10:00

10:
15

10:30


10:4511:
00

Zraniteľnosť hlasovej biometrie – útoky syntetickou rečou
Milan RUSKO, Marian TRNKA, Sakhia DARJAA, Róbert SABO
Projektovanie priestorovej akustiky kultúrnych priestorov vs. zákon o verejnom obstarávaní
Martin JEDOVNICKÝ, Izabela RIEČANOVÁ
Posúdenie dynamických účinkov technickej seizmicity na objekt hotela vyvolanej zhutňovacím procesom
a cestnou dopravou
Daniel PAPÁN, Katarína KRKOŠKOVÁ, Zuzana PAPÁNOVÁ
Dopravný hluk a poruchy spánku
Ľubica ARGALÁŠOVÁ, Ladislav MIHLAČÍK, Jana JURKOVIČOVÁ

/
PRESTÁVKA / KÁVA / ČAJ /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  P R Í S P E V K O V
Ing. Ľudmila JUCHOVÁ

11:15


11:30

11:45

12:00


12:15

Porovnanie rôznych spôsobov merania vzduchovej nepriezvučnosti deiaich konštrukcií podľa
STN EN ISO 16283-1konštrukcií

Dušan DLHÝ, Peter ZAŤKO

Vplyv pohltivosti priestoru na meranie vzduchovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií
Dušan DLHÝ, Peter ZAŤKO
Akustické vlastnosti medzikoľajových absorbérov pri rôznych klimatických podmienkach
Milan KAMENICKÝ, Ervin LUMNITZER, Beata HRICOVÁ, Eduard ROJKO
Účinné energetické systémy verzus hluk
Dušan DLHÝ, Peter Petrák

/ OBED /


Chairman

W O R K S H O P
Ing. Peter PETRÁK, CSc.

13:15


15:00

Zásady merania a posudzovania hluku v životnom prostredí
Dušan DVOŘÁČEK, Peter RYBÁR, Ľudmila JUCHOVÁ

/ PRESTÁVKA/ KÁVA / ČAJ /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A   S P O L O Č N O S T Í
Ing. Milan KAMENICKÝ

15:15

1
5:30

Systémy pre izoláciu kročajového hluku v hoteloch, kanceláriach a obytných budovách
Mariusz CZYNCZIEL
Prezentácia spoločnosti MARIALUX, s.r.o.
František KRASŇAN

Členovia SkAS

Valné zhromaždenie SkAS

15:45

16:00

Nečlenovia SkAS

18:00

Prezentácia

Valné zhromaždenie

/ VOĽNÝ PROGRAM /

/ VEČERA / SPOLOČENSKÝ VEČER /

7. jún 2017

09:30

Prezentácia účastníkov


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  S P O L O Č N O S T Í
Ing. Peter ZAŤKO

10:00

10:
15


10:
30

10:45


11:00

Novinky v sortimente spoločnosti OBIFON - akustická kalkulačka
Dušan ŠPIREK
Drevovláknité akustické podhľady a obklady Heradesign, minerálne AMF Thermatex a Topiq– výsledky experimentálnych meraní
Tomáš SUROVÝ
Prezentácia spoločnosti DryCon, s.r.o.

Oliver POPIK
Akustické riešenia stavebných konštrukcií s kamennou vlnou ROCKWOOL
Pavel MATOUŠEK

/ PRESTÁVKA / KÁVA / ČAJ /


Chairman

P R E Z E N T Á C I A  S P O L O Č N O S T Í
Ing. Martin HOŤKA, CSc.

11:15

11:30

11:45


12:00

12:30

Priestorová akustika a riešenie monolitických stropov systémom Rockfon
Branislav KOŽÍK
Prezentácia spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Ecophon
Viktor DYK
Prístroje na meranie zvuku a vibrácií
Milan KAMENICKÝ

/ DISKUSIA A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE KONFERENCIE /

/ OBED /

© 2019 SkAS
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky